Čeladenská fontána - BRC

V Čeladenské fontáně vyšel článek o naši již dokončené stavbě...

Odkaz na celé číslo Čeladenské fontány: https://www.brc.cz/celadenska-fontana-4-5-2020-1/