Celková rekonstrukce objektu

Velká Polom, 2013. Celková rekonstrukce objektu z bývalé moštárny na obecní knihovnu.