Chodník podél komunikace

Investoři - Obec Těrlicko a Statutární město Havířov, 2014.