Chodníky kolem silnice I/57 v obci Třemešná (stavební práce)

Objednatel: Obec Třemešná

Doba realizace: 05/2017 – 10/2017

Předmět veřejné zakázky: Kompletní zhotovení všech stavebních prací a služeb a dodávek souvisejících s realizací projektu "Chodníky kolem silnice I/57 v obci Třemešná". Zhotovení, případně úprava a rozšíření chodníků, úprava autobusových nástupišť a vybudování lávek pro pěší.