Denní stacionář v Bruntále

Objednatel: Město Bruntál

Doba realizace: 08/2017 – 01/2018

Předmět veřejné zakázky: Rekonstrukce bývalé mateřské školy na denní stacionář s bezbariérovým přístupem a osobním výtahem.