Hřiště na Slunečné ulici v Odrách

Objednatel: Město Odry

Doba realizace: 08/2017 – 04/2018

Předmět veřejné zakázky: Byl vybudován hrací prostor pro malé i větší děti a společenský prostor pro obyvatele z nejbližšího okolí. Areál je od okolních pozemků oddělen oplocením a novou výsadbou keřů, od příjezdové cesty nízkým dřevěným oploením s brankou.