PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

ASISTENT STAVBYVEDOUCÍHO

Nabízíme: - pracovní poměr v Novém Jičíně a na stavbách prováděných firmou NOSTA, s.r.o. Požadujeme: - SŠ/VŠ stavebního zaměření (vhodné pro absolventy škol) - uživatelská znalost na PC (Word, Excel, Outlook…) - řidičský průkaz skupiny B.

Základní osobní údaje:

Titul: E-mail:*
Jméno:* Mobil:*
Příjmení:* Telefon:
Datum narození:*  
Trvalé bydliště:*

Vzdělání:

Dosažené:*
Název školy:
Obor:
Rok ukončení:

Průběh zaměstnání:

Průběh zaměstnání uveďte tak, aby na prvním místě bylo uvedeno Vaše současné nebo poslední zaměstnání.

Zaměstnavatel:Pozice:Od (rok):Do (rok):

Absolvovaná školení, kurzy

Autorizace, certifikace, oprávnění, jeřábnický, svářečský průkaz aj.

Typ školení/kurzu:

Znalosti práce s PC:

Word
Excel
PowerPoint
Outlook
Internet
Jiné:

Jazykové znalosti:

Angličtina 
Němčina 
Jiné
Jiné

Termín možného nástupu:

Datum:

Očekávaný hrubý měsíční plat - nástupní (v Kč):

Částka:*

Jiná sdělení:

Prostor pro vložení souborů:

Zde můžete vložit Váš životopis, reference, motivační dopis aj. Maximální velikost jednoho souboru 1 MB, větší soubory budou ignorovány.

Příloha č.1:
Příloha č.2:
Příloha č.3:
Příloha č.4:

Odesláním reakce na tuto nabídku zaměstnání poskytujete společnosti NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, Nový Jičín, IČ 47671416, jakožto správci, své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. Osobní údaje budou poskytnuty pouze oprávněným zaměstnancům společnosti, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte právo:

  • a) svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným správci nebo zaslaným pověřenci pro ochranu osobních údajů (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním),
  • b) na přístup ke svým osobním údajům,
  • c) na opravu nepřesných osobních údajů (pokud se budete domnívat, že osobní údaje zpracovávané u správce jsou nepřesné),
  • d) na výmaz svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  • e) na přenositelnost osobních údajů (pouze v případě automatizovaného zpracování)
  • f) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě, že jako uchazeč o zaměstnání nebudu přijat do pracovního poměru pro výše uvedenou pozici, souhlasím ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů), aby si společnost NOSTA, s.r.o., uchovala mnou doložené dokumenty a osobní údaje pro účely případné nabídky zaměstnání v budoucnu. Souhlasím, aby mnou poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány a dále používány až do písemného odvolání tohoto souhlasu, nejdéle však po dobu jednoho roku od zaslání dotazníku nebo životopisu.