DOPRAVNÍ STAVBY

Regenerace panelového sídliště Struhlovsko - 1. etapa - 2. část

Regenerace panelového sídliště Struhlovsko - 1. etapa - 2. část

Objednatel: Město Hranice   Doba realizace: 07/2018 - 11/2018   Předmět veřejné zakázky: Zakázka zahrnovala zejména stavební úpravy části komunikace, zřízení nových a úpravy stávajících chodníků, zřízení a úprava parkovacích stání, dále pak vytvoření dětského hřiště. Součásti bylo... VÍCE

 

Propojení ul. Hrnčířská a ul. Školní v Hlučíně

Propojení ul. Hrnčířská a ul. Školní v Hlučíně

  Objednatel: Město Hlučín Doba realizace: 06/2018 - 09/2018 Předmět veřejné zakázky: Předmětem plnění bylo vybudování dopravního propojení z ulice Školní k ulici Hrnčířská včetně technitké infrastuktury (vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, plynovod).  VÍCE

 

Zřízení sběrného dvora v obci Libhošť

Zřízení sběrného dvora v obci Libhošť

Objednatel: Obec Libhošť Doba realizace: 11/2017 – 07/2018 Předmět veřejné zakázky: Stavební práce spojené s výstavbou sběrného dvora v obci Libhošť. Zastavěná plocha dvora je 1173,3 m2. Hlavním prostorem je betonová plocha, kde jsou umístěny jednotlivé kontejnery pro třídění odpadu. Tato... VÍCE

 

Bílovec - oprava chodníkových těles na ulicích Jeremenkova, Sokolovská, Bezručova, Vrchlického...

Bílovec - oprava chodníkových těles na ulicích Jeremenkova, Sokolovská, Bezručova, Vrchlického...

Objednatel: Mětsto Bílovec Doba realizace: 04/2018 – 06/2018 Předmět veřejné zakázky: Stavba řešila opravu chodníkových těles místních komunikací ve měste Bílovec. Dílo bylo rozděleno do dvou etap. VÍCE

 

Cyklostezka a chodník Velká Dlážka

Cyklostezka a chodník Velká Dlážka

Objednatel: Statutární město Přerov Doba realizace: 10/2017 – 04/2018 Předmět veřejné zakázky: Úprava veřejných ploch a chodníků včetně cyklistické stezky na ulici Velká Dlážka v Přerově. VÍCE

 

Chodníky kolem silnice I/57 v obci Třemešná (stavební práce)

Chodníky kolem silnice I/57 v obci Třemešná (stavební práce)

Objednatel: Obec Třemešná Doba realizace: 05/2017 – 10/2017 Předmět veřejné zakázky: Kompletní zhotovení všech stavebních prací a služeb a dodávek souvisejících s realizací projektu "Chodníky kolem silnice I/57 v obci Třemešná". Zhotovení, případně úprava a rozšíření chodníků, úprava auto... VÍCE

 

Rekonstrukce chodníků a VO - Příbor, sídliště Benátky

Rekonstrukce chodníků a VO - Příbor, sídliště Benátky

Objednatel: Město Příbor Doba realizace: 09/2016 - 06/2017 Předmět veřejné zakázky: Předmětem stavby byla nová konstrukce chodníkového tělesa na sídlišti v Příboře. Proběhly zde rekonstrukce chodníků a rekonstrukce sjezdů ke garážím. Byly vybudovány nové chodníky, nové rozvaděče a... VÍCE

 

Stavební úpravy ul. Úzké, Příbor - III

Stavební úpravy ul. Úzké, Příbor - III

Objednatel: Město Příbor Doba realizace: 04/2017 - 06/2017 Předmět veřejné zakázky: Proběhlo odstranění původního krytu komunikace včetně podsypných vrstev. Zřídily se nové konstrukčí vrstvy komunikace včetně finální vrstvy tvořené ze žulové kostky a oblázkové dlažby. Zhotovil se také stř... VÍCE

 

Sběrný dvůr v obci Kobeřice

Sběrný dvůr v obci Kobeřice

Objednatel: Obec Kobeřice Doba realizace: 08/2016 - 05/2016 Předmět veřejné zakázky: Výstavba sběrného dvora v obci Kobeřice. Jednalo se o výstavbu skladovací plochy a přístřešku pro zpětný odběr odpadů vč. nádob pro jejich skladování a odvoz.     VÍCE

 

Regenerace panelového sídliště Přerov – Předmostí 10. etapa (Tyršova, Teličkova)

Regenerace panelového sídliště Přerov – Předmostí 10. etapa (Tyršova, Teličkova)

Objednatel: Statutární město Přerov Doba realizace: 09/2016 - 12/2016 Předmět veřejné zakázky: Stavba je součástí "Programu regenerace panelového sídliště Předmostí" - cílem tohoto programu je postupně zvyšovat kvalitu veřejných prostranství. 10. etapa zahrnovala úpravu chodníků, komunika... VÍCE

 

Regenerace panelového sídliště Struhlovsko - 1.etapa -1. část

Regenerace panelového sídliště Struhlovsko - 1.etapa -1. část

Objednatel: Město Hranice Doba realizace: 07/2016 - 11/2016 Předmět veřejné zakázky: Byly provedeny zejména stavební úpravy části stávajících komunikací a chodníků. Zřízení nových komunikací, chodníků, sportovního a dětského hřiště, kontejnerových stání, veřejného osvětlení a revitalizace... VÍCE

 

RPS - Chropyně, ul. J. Fučíka, ul. Moravská - XII. etapa

RPS - Chropyně, ul. J. Fučíka, ul. Moravská - XII. etapa

Investor - Město Chropyně, 2016. VÍCE

 

RS - Nový Jičín, sídliště Bezručova - Riegrova - III. etapa

RS - Nový Jičín, sídliště Bezručova - Riegrova - III. etapa

Investor - Město Nový Jičín, 2016. VÍCE

 

Revitalizace veřejného prostranství

Revitalizace veřejného prostranství

Investor - Obec Prostřední Bečva, 2015. VÍCE

 

Revitalizace veřejných prostranství

Revitalizace veřejných prostranství

Investor - Obec Olšany u Prostějova, 2015. VÍCE

 

Revitalizace veřejného prostranství

Revitalizace veřejného prostranství

Investor - Obec Horní Moštěnice, 2015. VÍCE

 

Regenerace veřejných ploch s výstavbou přístupových chodníků

Regenerace veřejných ploch s výstavbou přístupových chodníků

Investor - Obec Baška, 2015. VÍCE

 

Revitalizace veřejného prostranství

Revitalizace veřejného prostranství

Investor - Senice na Hané, 2015. VÍCE

 

Bezbariérový chodník Podlesí nad rybníkem - 1. etapa

Bezbariérový chodník Podlesí nad rybníkem - 1. etapa

Město Valašské Meziříčí, 2014. VÍCE

 

Chodník podél komunikace

Chodník podél komunikace

Investoři - Obec Těrlicko a Statutární město Havířov, 2014. VÍCE

 

RPS Pod Oborou

RPS Pod Oborou

Valašské Meziříčí, 2015. VÍCE

 

RPS Štěpánov, V. etapa

RPS Štěpánov, V. etapa

Valašské Meziříčí, 2014. VÍCE

 

IPRM Nový Jičín - zóna sídliště Dlouhá

IPRM Nový Jičín - zóna sídliště Dlouhá

Slavnostní otevření akce "IPRM Nový Jičín - zóna sídliště Dlouhá", která se realizovala v loňském roce. VÍCE

 

Rekonstrukce ulice Horní

Rekonstrukce ulice Horní

Bolatice, 2014. VÍCE

 

Páteřní bezbariérová trasa

Páteřní bezbariérová trasa

Odry, 2014. Rekonstrukce chodníků. VÍCE

 

Stavební úpravy ulice Oldřicha Helmy v Příboře

Stavební úpravy ulice Oldřicha Helmy v Příboře

Příbor, 2014. Nový asfaltový povrch, chodníky, parkoviště. VÍCE

 

RPS - Nový Jičín, sídliště Bezručova - Riegrova - II. etapa

RPS - Nový Jičín, sídliště Bezručova - Riegrova - II. etapa

Nový Jičín, 2014. V rámci veřejné zakázky "RPS - Nový Jičín, sídliště Bezručova - Riegrova - II. etapa" bylo dne 22.9.2014 otevřeno nové parkoviště s 39 místy na ulici Máchova (za SPŠ). VÍCE

 

Příjezdová komunikace k RD a rozšíření VO

Příjezdová komunikace k RD a rozšíření VO

Odry, 2014. VÍCE

 

Víceúčelové hřiště

Víceúčelové hřiště

Obec Kunín, 2014. Předmětem stavby bylo víceúčelové hřiště, parkovací místa a příjezdová komunikace. VÍCE

 

Parkoviště a příjezdová komunikace

Parkoviště a příjezdová komunikace

Odry, 2014. VÍCE

 

Rekonstrukce komunikace

Rekonstrukce komunikace

Odry, 2014. Rekonstrukce ulice Jiráskova. VÍCE

 

Rekonstrukce chodníků

Rekonstrukce chodníků

Orlová-Lutyně, 2014. VÍCE

 

Regenerace panelového sídliště

Regenerace panelového sídliště

Bílovec, 2014. Zpevněné plochy a výstavba hřiště. VÍCE

 

Revitalizace prostranství

Revitalizace prostranství

Nový Jičín, 2014. VÍCE

 

Zabezpečení sesuvu

Zabezpečení sesuvu

TOP GEO Group CZ, spol. s r.o., obec Kujavy, 2013. VÍCE

 

Výstavba cyklochodníku

Výstavba cyklochodníku

Valašské Meziříčí, 2013. VÍCE

 

Lesní cesty

Lesní cesty

V roce 2012 a 2013 jsme mimo jiné realizovali výstavby, opravy a rekonstrukce lesních cest na severní Moravě. Celkový objem těchto prací dosáhl 11,5 mil. Kč bez DPH. Stavební práce probíhaly v revírech Jindřichov, Mořkov, Janské Koupele, Olšovec a v obcích Komorní Lhotka, Krásná, Lesní Albrechtic... VÍCE

 

Výstavba cyklostezky pro cyklisty i pěší

Výstavba cyklostezky pro cyklisty i pěší

Bílá, 2013. VÍCE

 

Výstavba parkoviště pro osobní automobily

Výstavba parkoviště pro osobní automobily

Odry, 2013. VÍCE

 

Výstavba parkoviště

Výstavba parkoviště

Odry, 2012. VÍCE

 

Výstavba zastávky

Výstavba zastávky

Rožnov pod Radhoštěm, 2012. VÍCE

 

Revitalizace zámeckého parku

Revitalizace zámeckého parku

Odry, 2011. VÍCE

 

Rekonstrukce chodníků na sidlišti Dlouhá

Rekonstrukce chodníků na sidlišti Dlouhá

Nový Jičín, 2011. VÍCE

 

Rekonstrukce Fibichova náměstí

Rekonstrukce Fibichova náměstí

Nový Jičín, 2010. VÍCE

 

Výstavba cyklostezky

Výstavba cyklostezky

Kopřivnice, 2010. VÍCE

 

Úprava parku Smetanovy sady

Úprava parku Smetanovy sady

Nový Jičín, 2010. VÍCE

 

Rekonstrukce rekreačního areálu

Rekonstrukce rekreačního areálu

Jeseník nad Odrou, 2010. VÍCE

 

Oprava chodníků

Oprava chodníků

Hodslavice, 2009. VÍCE

 

Oprava místních komunikací

Oprava místních komunikací

Bartošovice, 2009. VÍCE

 

Úprava propojení pěších tras

Úprava propojení pěších tras

Hranice, 2009. VÍCE

 

Výstavba cyklostezky

Výstavba cyklostezky

Nový Jičín-Loučka, 2009. VÍCE

 

Regenerace sídliště Sever

Regenerace sídliště Sever

Kopřivnice, 2009. VÍCE

 

Rozšíření parkoviště Visteon - Autopal, s.r.o.

Rozšíření parkoviště Visteon - Autopal, s.r.o.

Nový Jičín, 2003. VÍCE