LD Dr. STORCH

Objednatel: Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o.

Doba realizace: 03/2019 – 07/2020

Předmět veřejné zakázky: Jednalo se o stavební úpravy uvnitř stávající budovy léčebného domu Storch a o jeho přístavbu, rozšiřujícíc kapacity rehabilitačního objektu.