Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ J.A. Komenského a MŠ Přerov-Předmostí

Objednatel: Statutární město Přerov

Doba realizace: 05/2018 – 09/2018

Předmět veřejné zakázky: Předmětem plnění byla modernizace vybraných učeben, výstavba výukového altánu na školním dvoře, spolu s potřebným novým předlážděním stávajících zpevněných ploch a novým vydlážěním nových zpevněných ploch. Dále se instalovala lampa dvorního osvětlení na centrálním dvoře, spolu s vedením elektřiny, vedle nové lampy byly instalovány nové exteriérové zásuvky ve sloupku. Proběhla také výměna zvedací plošiny pro OOSP. Na školním dvoře byla také vystavěna výuková gabionová stěna.