Modernizace dětského dopravního hřiště - Moravský Beroun

Objednatel: Město Moravský Beroun

Doba realizace: 10/2016 - 05/2017

Předmět veřejné zakázky: Modernizace dětského dopravního hřiště v zastavěné části města Moravský Beroun v ulici Dvořákova. Stavba slouží k nácviku pravidel silničního provozu dětí a mládeže a jako prostor pro volnočasové aktivity občanů města Moravský Beroun. Modernizace spočívala ve vybudování nových pojezdových ploch z asfaltové živice včetně osazení obrubníků a vyznačení tras vodorovným a svislým dopravním značením. Nezpevněné plochy se ozelenily travní výsadbou a doplnily se drobnou výsadbou keřů a stromků. Jako doplňkové atrakce se na hřišti umístily nové prvky pro odpočinkové a pohybové aktivity dětí (trampolíny, kolotoč apod.), dále lavičky a odpadkové koše. V areálu se vybudoval nový dřevěný objekt, který slouží k uložení koloběžek, šlapacích aut a kol pro děti.