ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

ING. ARCH. ZDENĚK KLOS
Jednatel

ING. ROMAN CHROMEK
Jednatel

BC. KATEŘINA BAYEROVÁ     +420 556 767 111          +420 724 004 591              bayerovak@nosta.cz
Asistentka jednatele

MARIO KUDĚLKA                    +420 556 767 164          +420 725 520 953              kudelka@nosta.cz
Manažer obchodu a marketingu

ING. RADIM KŘÍŽ                     +420 556 767 210          +420 602 726 568              kriz@nosta.cz
Vedoucí ekonomického úseku

ING. VLADISLAV MATUSZEK  +420 556 767 139          +420 602 726 576              matuszek@nosta.cz
Vedoucí obchodního úseku

ING. RADIM KELNAR              +420 556 767 131          +420 602 726 574              kelnar@nosta.cz
Vedoucí výrobního úseku 110 - pozemní stavby

BC. MICHAL SABO                  +420 556 767 272          +420 725 770 559              sabo@nosta.cz
Výrobní přípravář        

ING. PETR MÍK                        +420 556 767 272          +420 602 511 102              mik@nosta.cz
Výrobní přípravář             

ZBYNĚK ŠMEIDLER                +420 556 767 287          +420 602 726 563              smeidler@nosta.cz
Vedoucí výrobního úseku 130 - dopravní stavby

ING. LUKÁŠ AXMAN                +420 556 767 160          +420 724 519 203              axman@nosta.cz
Výrobní přípravář                     

LENKA BAYEROVÁ                 +420 556 767 360          +420 602 762 063              bayerova@nosta.cz
Vedoucí personálního útvaru

ING. ONDŘEJ POLEDŇÁK      +420 556 767 258          +420 602 726 571              polednak@nosta.cz
Správa majetku