ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

ING. ARCH. ZDENĚK KLOS
Jednatel

ING. ROMAN CHROMEK 
Jednatel

TEREZA KUDĚLKOVÁ, DiS.           +420 556 767 111           +420 724 004 591           kudelkova@nosta.cz
Asistentka jednatele

ING. RADIM KŘÍŽ                            +420 556 767 210           +420 602 726 568           kriz@nosta.cz
Vedoucí ekonomického úseku

ING. VLADISLAV MATUSZEK        +420 556 767 139           +420 602 726 576           matuszek@nosta.cz
Vedoucí obchodního úseku

ING. RADIM KELNAR                      +420 556 767 131           +420 602 726 574           kelnar@nosta.cz
Vedoucí výrobního úseku 110 - pozemní stavby

MARIO KUDĚLKA                            +420 556 767 164           +420 725 520 953           kudelka@nosta.cz
Vedoucí výrobního úseku 130 - dopravní stavby       

ING. ARCH. PETR OPĚLA               +420 556 767 272           +420 602 726 572           opela@nosta.cz
Výrobní přípravář                            

LENKA BAYEROVÁ                          +420 556 767 360           +420 602 762 063           bayerova@nosta.cz
Manažer pro personální věci a mzdy

ING. ONDŘEJ POLEDŇÁK               +420 556 767 258           +420 602 726 571           polednak@nosta.cz
Správa majetku