Organizační struktura

 

ING. ARCH. ZDENĚK KLOS

+420 556 767 203

+420 602 726 560

klos@nosta.cz

Generální ředitel a jednatel

ING. LADISLAV GRÓF

+420 556 767 189

+420 602 739 361

grof@nosta.cz

Ředitel a jednatel

ING. RADIM KŘÍŽ

+420 556 767 210

+420 602 726 568

kriz@nosta.cz

Ekonomický ředitel

ING. PAVEL ŠVARC

+420 556 767 271

+420 602 508 559

svarc@nosta.cz

Vedoucí útvaru marketingu

ING. VLADISLAV MATUSZEK

+420 556 767 139

+420 602 726 576

matuszek@nosta.cz

Vedoucí útvaru kalkulace a přípravy výroby

ING. ČESTMÍR SMĚJA

+420 556 767 131

+420 602 726 577

smeja@nosta.cz

Hlavní inženýr

MÁRIO KUDĚLKA

+420 556 767 164

+420 725 520 953

kudelka@nosta.cz

Vedoucí výroby

LENKA HORUTOVÁ

+420 556 767 360

+420 602 726 565

horutova@nosta.cz

Vedoucí personálního útvaru

PAVEL REICHL

+420 556 767 326

+420 602 726 562

reichl@nosta.cz

Hlavní účetní

ING. ONDŘEJ POLEDŇÁK

+420 556 767 258

+420 602 726 571

polednak@nosta.cz

Představitel vedení pro systémy a správu

BOHUMIL SOVIAR

+420 556 767 147

+420 724 004 591

soviarb@nosta.cz

Vedoucí útvaru pro správu majetku