Přehled aktuálně realizovaných staveb

Bílovec - oprava chodníkových těles na ulicích Jeremenkova, Sokolovská, Bezručova, Vrchlického, Svobodova
Objednatel: Město Bílovec
Předmět veřejné zakázky: Stavba řeší opravu chodníkových těles místních komunikací v Bílovci. Dílo bude rozděleno do dvou etap: I. etapa – ul. Jeremenkova a Sokolovská, II. etapa – ul. Bezručova, Vrchlického a Svobodova.
 

Cyklostezka a chodník Velká Dlážka
Objednatel: Statutární město Přerov
Předmět veřejné zakázky: Úpravy veřejných ploch a chodníků včetně cyklistické stezky na ulici Velká Dlážka v Přerově. Jedná se o plochy po pravé straně ve směru od okružní křižovatky Velká Dlážka – nábř. R. Lukaštíka až k budově Městské knihovny – pobočka Velká Dlážka, Velká Dlážka 44.
 

MěÚ - částečná rekonstrukce objektu
Objednatel: Město Studénka
Předmět veřejné zakázky: Předmětem zakázky je zateplení obálky objektu, výměna venkovních okenních a dveřních výplní, a provedení souvisejících klempířských a zámečnických prací. Dále také úprava hlavního vstupu vybudováním nové rampy (bezbariérového přístupu) a vstupního portálu.
 

Nástupní prostor úřadu městyse Dub nad Moravou
Objednatel: Městys Dub nad Moravou
Předmět veřejné zakázky: Předmětem zakázky je přístavba vstupní haly s novým vnitřním nástupním schodištěm včetně navazujících stavebních úprav v 1. a 2. NP. Bude přistavěno nové venkovní schodiště zpřístupňující střešní terasu nad přízemní části budovy a umožňující napojení na únik z 3. NP budovy. Přístavba a venkovní schodiště budou spojeny krytou kolonádou.
 

Parkovací stání pro celní řízení - Sladkovského
Objednatel: Generální ředitelství cel
Předmět veřejné zakázky: Realizace parkovacího stání pro deklaranty v prostoru celního řízení CÚ Olomouc, Sladkovského.  Součástí realizace jsou komunikace a zpevněné plochy, odvodnění, veřejné osvětlení, úprava na horkovodu, nová tribuna a oplocení.
 

Sportovní areál pro ZŠ Dětřichov nad Bystřicí
Objednatel: Obec Dětřichov nad Bystřicí
Předmět veřejné zakázky: Stavba je navržena jako objekt zázemí hřiště se dvěma šatnami, sociálním zařízením, skladem a skladem sportovního náčiní s krytým posezením.
 

Víceúčelové hřiště – Pržno
Objednatel: Obec Pržno
Předmět veřejné zakázky: Úprava stávajícího areálu se snahou o zvýšení jeho užitné hodnoty. Sportovní areál v Pržně bude rozšířen o víceúčelová hřiště, která budou sloužit pro trénink sportovních klubů i pro sportovní vyžití veřejnosti. Součástí jsou chodníky, parkoviště, odvodnění a dešťová kanalizace s aku nádrží.
 

Zastavitelná plocha Z 43, Příbor
Objednatel: Město Příbor
Předmět veřejné zakázky: Předmětem je výstavba inženýrských sítí pro rodinné domy v lokalitě „Za školou“ na pozemcích města Příbora. Stavba v sobě zahrnuje přípravu území včetně provizorního příjezdu z ulice Hukvaldské, pokládku dešťové a splaškové kanalizace, vodovodní síť, podzemní rozvody plynu, instalaci veřejného osvětlení, vybudování komunikací a úpravu veřejných prostranství.
 

Zateplení budovy Domova Duha v Novém Jičíně
Objednatel: Moravskoslezský kraj
Předmět veřejné zakázky: Dle požadavku objednatele bude provedeno zateplení fasád kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z minerální vaty, sanace vlhkého zdiva a sanace plochých střech a teras.
 

Zřízení sběrného dvora v obci Libhošť
Objednatel: Obec Libhošť
Předmět veřejné zakázky: Stavební práce spojené s výstavbou sběrného dvora v obci Libhošť. Sběrný dvůr bude sloužit obyvatelům obce Libhošť, kteří zde budou moci svést odpady z domácností, velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad případně elektrozařízení a další odpady. Dále zde bude docházet k částečnému třízení odpadu.

 

ZPĚT

Galerie