Přehled aktuálně realizovaných staveb

Cyklostezka a chodník Velká Dlážka
Objednatel: Statutární město Přerov
Předmět veřejné zakázky: Úpravy veřejných ploch a chodníků včetně cyklistické stezky na ulici Velká Dlážka v Přerově. Jedná se o plochy po pravé straně ve směru od okružní křižovatky Velká Dlážka – nábř. R. Lukaštíka až k budově Městské knihovny – pobočka Velká Dlážka, Velká Dlážka 44.

 

Denní stacionář v Bruntále
Objednatel: Město Bruntál
Předmět veřejné zakázky: Rekonstrukce bývalé mateřské školy na denní stacionář s bezbariérovým přístupem a montáží osobního výtahu z venkovní strany. Účelem rekonstrukce je zřízení denního stacionáře pro 15 klientů, z toho 3 s omezenou schopností pohybu a 3 pracovníky určené jako obsluhující personál.

 

Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší
Objednatel: Město Šumperk
Předmět veřejné zakázky: Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu na objekt sociálních služeb, která spočívá ve změně vnitřní dispozice, nástavbě 2. NP nad vstupem, zateplení objektu, vestavbě výtahu vč. nástavby výtahové šachty.

 

Hřiště na Slunečné ulici v Odrách
Objednatel: Město Odry
Předmět veřejné zakázky: Vybudování hřiště na ulici Slunečné v Odrách. V rámci stavby bude vybudován hrací prostor pro malé i větší děti a společenský prostor pro obyvatele z nejbližšího okolí.

 

Parkovací stání pro celní řízení - Sladkovského
Objednatel: Generální ředitelství cel
Předmět veřejné zakázky: Realizace parkovacího stání pro deklaranty v prostoru celního řízení CÚ Olomouc, Sladkovského.  Součástí realizace jsou komunikace a zpevněné plochy, odvodnění, veřejné osvětlení, úprava na horkovodu, nová tribuna a oplocení.

 

Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu
Objednatel: Domov Duha, příspěvková organizace
Předmět veřejné zakázky: Kompletní rekonstrukce vnitřních prostor kuchyně a dodávka a instalace technologie této kuchyně. Stavba bude využívána pro účely přípravy celodenní stravy klientů, obědů zaměstnanců Domova Duha v Novém Jičíně a obědů pro sociální služby města Nový Jičín. 

 

Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře
Objednatel: Město Příbor
Předmět veřejné zakázky: Kompletní rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské ve městě Příboře. V rámci rekonstrukce dojde ke změně dispozičního řešení celého objektu, který pak bude využíván k sociálnímu bydlení.

 

Sportovní areál pro ZŠ Dětřichov nad Bystřicí
Objednatel: Obec Dětřichov nad Bystřicí
Předmět veřejné zakázky: Stavba je navržena jako objekt zázemí hřiště se dvěma šatnami, sociálním zařízením, skladem a skladem sportovního náčiní s krytým posezením.

 

Stavební úpravy administrativní budovy úřadu
Objednatel: Městys Suchdol nad Odrou
Předmět veřejné zakázky: Nástavba kancelářských prostor nad obřadní síní a související stavební úpravy administrativní budovy úřadu Městyse Suchdol nad Odrou. 

 

Víceúčelové hřiště – Pržno
Objednatel: Obec Pržno
Předmět veřejné zakázky: Úprava stávajícího areálu se snahou o zvýšení jeho užitné hodnoty. Sportovní areál v Pržně bude rozšířen o víceúčelová hřiště, která budou sloužit pro trénink sportovních klubů i pro sportovní vyžití veřejnosti. Součástí jsou chodníky, parkoviště, odvodnění a dešťová kanalizace s aku nádrží.

 

Zřízení sběrného dvora v obci Libhošť
Objednatel: Obec Libhošť
Předmět veřejné zakázky: Stavební práce spojené s výstavbou sběrného dvora v obci Libhošť. Sběrný dvůr bude sloužit obyvatelům obce Libhošť, kteří zde budou moci svést odpady z domácností, velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad případně elektrozařízení a další odpady. 

 

ZPĚT

Galerie