Profesní struktura

 

  Společnost NOSTA, s.r.o. zaměstnává autorizované techniky a inženýry ve výstavbě (v souladu se zákonem č.360/1992 Sb.), dále pak odborné pracovníky technických a dělnických profesí potřebných k realizaci staveb.

Důraz klademe na vstřícnost, spolehlivost, tvořivost a technickou profesionalitu všech pracovníků.

Vstřícnost

  • Vstřícnost je náš program vůči zákazníkovi i vůči sobě navzájem.
  • Slušně vystupujeme, věcně argumentujeme.
  • Nemůžeme-li zákazníkovi vyhovět, snažíme se alespoň poradit.
  • Vzájemně spolupracujeme, jsme tým orientovaný na výsledek.

Spolehlivost

  • Spolehlivost zvyšuje naši důvěru.
  • Naše ústní závazky jsou bezezbytku plněny. Nestíháme-li, dáme vědět.
  • Smlouva je písemný závazek společnosti, který musí být bezpodmínečně splněn.

Tvořivost

  • Nasloucháme zákazníkovi, snažíme se ho pochopit a vyřešit jeho problém.
  • Jsme aktivní, nabízíme řešení.
  • Neuznáváme pasivitu, která všechny brzdí.
  • Zákazníka vždy včas informujeme o změnách na stavbě.
  • Jsme si vědomi, že zákazník nemá rád (nepříjemná) překvapení.

Profesionalita

  • Kvalita naší práce je obrazem našich znalostí, schopností a vůle.
  • Svou prací a nasazením vytváříme pozitivní obraz o naší firmě.
  • Svěřené úkoly plníme svědomitě, řádně podle svých sil a včas.
  • Odborně se vzděláváme.
  • Dodržujeme zásady BOZP a PO.
  • Šetrně hospodaříme se svěřeným majetkem zákazníka či firmy.
  • Kontrolujeme svoji práci.
  • Odstraňujeme zjištěné nedostatky.
  • Chyby neopakujeme.