Profesní struktura

 

  Společnost NOSTA, s.r.o. zaměstnává autorizované techniky a inženýry ve výstavbě (v souladu se zákonem č.360/1992 Sb.), dále pak odborné pracovníky technických a dělnických profesí potřebných k realizaci staveb.

Důraz klademe na vstřícnost, spolehlivost, tvořivost a technickou profesionalitu všech pracovníků.

Vstřícnost

 • Vstřícnost je náš program vůči zákazníkovi i vůči sobě navzájem.
 • Slušně vystupujeme, věcně argumentujeme.
 • Nemůžeme-li zákazníkovi vyhovět, snažíme se alespoň poradit.
 • Vzájemně spolupracujeme, jsme tým orientovaný na výsledek.

Spolehlivost

 • Spolehlivost zvyšuje naši důvěru.
 • Naše ústní závazky jsou bezezbytku plněny. Nestíháme-li, dáme vědět.
 • Smlouva je písemný závazek společnosti, který musí být bezpodmínečně splněn.

Tvořivost

 • Nasloucháme zákazníkovi, snažíme se ho pochopit a vyřešit jeho problém.
 • Jsme aktivní, nabízíme řešení.
 • Neuznáváme pasivitu, která všechny brzdí.
 • Zákazníka vždy včas informujeme o změnách na stavbě.
 • Jsme si vědomi, že zákazník nemá rád (nepříjemná) překvapení.

Profesionalita

 • Kvalita naší práce je obrazem našich znalostí, schopností a vůle.
 • Svou prací a nasazením vytváříme pozitivní obraz o naší firmě.
 • Svěřené úkoly plníme svědomitě, řádně podle svých sil a včas.
 • Odborně se vzděláváme.
 • Dodržujeme zásady BOZP a PO.
 • Šetrně hospodaříme se svěřeným majetkem zákazníka či firmy.
 • Kontrolujeme svoji práci.
 • Odstraňujeme zjištěné nedostatky.
 • Chyby neopakujeme.