Propojení ul. Hrnčířská a ul. Školní v Hlučíně

 

Objednatel: Město Hlučín

Doba realizace: 06/2018 - 09/2018

Předmět veřejné zakázky: Předmětem plnění bylo vybudování dopravního propojení z ulice Školní k ulici Hrnčířská včetně technitké infrastuktury (vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, plynovod). 

 

ZPĚT

Galerie