REFERENCE

Propojení ul. Hrnčířská a ul. Školní v Hlučíně

Propojení ul. Hrnčířská a ul. Školní v Hlučíně

  Objednatel: Město Hlučín Doba realizace: 06/2018 - 09/2018 Předmět veřejné zakázky: Předmětem plnění bylo vybudování dopravního propojení z ulice Školní k ulici Hrnčířská včetně technitké infrastuktury (vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, plynovod).  VÍCE

 

Sběrný dvůr v obci Kobeřice

Sběrný dvůr v obci Kobeřice

Objednatel: Obec Kobeřice Doba realizace: 08/2016 - 05/2016 Předmět veřejné zakázky: Výstavba sběrného dvora v obci Kobeřice. Jednalo se o výstavbu skladovací plochy a přístřešku pro zpětný odběr odpadů vč. nádob pro jejich skladování a odvoz.     VÍCE

 

Obnova sportovního areálu T. J. Sokol Majetín

Obnova sportovního areálu T. J. Sokol Majetín

Objednatel: Tělocvičná jednota Sokol Majetín Doba realizace: 08/2016 - 01/2017 Předmět veřejné zakázky: Rekonstrukce objektu Sokolovny sestávala z dostavby přísálí, odstranění vlhkosti zdiva, rekonstrukce podlah, osvětlení a přilehlého venkovního hřiště. VÍCE

 

Regenerace panelového sídliště Přerov – Předmostí 10. etapa (Tyršova, Teličkova)

Regenerace panelového sídliště Přerov – Předmostí 10. etapa (Tyršova, Teličkova)

Objednatel: Statutární město Přerov Doba realizace: 09/2016 - 12/2016 Předmět veřejné zakázky: Stavba je součástí "Programu regenerace panelového sídliště Předmostí" - cílem tohoto programu je postupně zvyšovat kvalitu veřejných prostranství. 10. etapa zahrnovala úpravu chodníků, komunika... VÍCE

 

Regenerace panelového sídliště Struhlovsko - 1.etapa -1. část

Regenerace panelového sídliště Struhlovsko - 1.etapa -1. část

Objednatel: Město Hranice Doba realizace: 07/2016 - 11/2016 Předmět veřejné zakázky: Byly provedeny zejména stavební úpravy části stávajících komunikací a chodníků. Zřízení nových komunikací, chodníků, sportovního a dětského hřiště, kontejnerových stání, veřejného osvětlení a revitalizace... VÍCE

 

RPS - Chropyně, ul. J. Fučíka, ul. Moravská - XII. etapa

RPS - Chropyně, ul. J. Fučíka, ul. Moravská - XII. etapa

Investor - Město Chropyně, 2016. VÍCE

 

RS - Nový Jičín, sídliště Bezručova - Riegrova - III. etapa

RS - Nový Jičín, sídliště Bezručova - Riegrova - III. etapa

Investor - Město Nový Jičín, 2016. VÍCE

 

Rekonstrukce budov v Litovli

Rekonstrukce budov v Litovli

Objednatel: Město Litovel Doba realizace: 05/2016 - 03/2017 Předmět veřejné zakázky: Kompletní rekonstrukce a snížení energetické náročnosti budov. VÍCE

 

Rekonstrukce budovy ZŠ

Rekonstrukce budovy ZŠ

Kopřivnice - Mniší, 2012. Celková rekonstrukce včetně střešního pláště. VÍCE

 

Dostavba DDŠ a ZŠ

Dostavba DDŠ a ZŠ

Ostrava - Kunčice, 2011. VÍCE

 

Novojičínské vzdělávací centrum EDUCA

Novojičínské vzdělávací centrum EDUCA

Nový Jičín, 2011. VÍCE