Regenerace panelového sídliště

Bílovec, 2014. Zpevněné plochy a výstavba hřiště.