Regenerace panelového sídliště Přerov – Předmostí 10. etapa (Tyršova, Teličkova)

ObjednatelStatutární město Přerov

Doba realizace: 09/2016 - 12/2016

Předmět veřejné zakázky: Stavba je součástí "Programu regenerace panelového sídliště Předmostí" - cílem tohoto programu je postupně zvyšovat kvalitu veřejných prostranství. 10. etapa zahrnovala úpravu chodníků, komunikací, parkovacích míst a doplnění mobiliáře. Byla provedena také modernizace 2 zastaralých dětských hřišť, obnova veřejného osvětlení a sadové úpravy.