Regenerace panelového sídliště Struhlovsko - 1. etapa - 2. část

Objednatel: Město Hranice
 
Doba realizace: 07/2018 - 11/2018
 
Předmět veřejné zakázky: Zakázka zahrnovala zejména stavební úpravy části komunikace, zřízení nových a úpravy stávajících chodníků, zřízení a úprava parkovacích stání, dále pak vytvoření dětského hřiště. Součásti bylo také vytvoření nových kontejnerových stání, zřízení veřejného osvětlení a revitalizace zeleně. 

 

ZPĚT

Galerie