Rekonstrukce chodníků a VO - Příbor, sídliště Benátky

Objednatel: Město Příbor

Doba realizace: 09/2016 - 06/2017

Předmět veřejné zakázky: Předmětem stavby byla nová konstrukce chodníkového tělesa na sídlišti v Příboře. Proběhly zde rekonstrukce chodníků a rekonstrukce sjezdů ke garážím. Byly vybudovány nové chodníky, nové rozvaděče a kabelové rozvody VO.