Rekonstrukce střechy mateřské školy v obci Veřovice

Objednatel: Obec Veřovice

Doba realizace: 07/2017 - 10/2017

Předmět veřejné zakázky: Předmětem stavebních prací bylo provedení rekonstrukce střechy mateřské školy. Střešní konstrukce je tvořena dřevěnými lisovanými vazníky uloženými na ocelovém rámu, který je podepřen nadbetonovanými sloupky ze ztraceného bednění na stávající monolitické konstrukci objektu. 

 

ZPĚT

Galerie