RPS - Chropyně, ul. J. Fučíka, ul. Moravská - XII. etapa

Investor - Město Chropyně, 2016.