Slavnostní předání klíčů 1. nájemcům sociálního bydlení

Ve středu dne 5.5.2021 proběhlo slavnostní předání klíčů 1. nájemcům sociálních bytů. Slavnostní předávání bylo u příležitosti dokončení projektu "Stavební úpravy objektu Na Rampě 20, Ostrava - Kunčičky". 
 
Bytový dům Na Rampě 20 v Ostravě-Kunčičkách vznikl kompletní rekonstrukcí rodinného domu, která byla předmětem projektu Diecézní charity ostravsko-opavské. Rekonstrukcí objektu vzniklo 6 sociálních bytů.

 

ZPĚT

Galerie