Stavební úpravy a modernizace prádelny

Domov Duha, p.o. v Novém Jičíně, 2014.