Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí

ObjednatelTělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek

Doba realizace: 11/2016 - 04/2017

Předmět veřejné zakázky: Dokončení rekonstrukce vnitřních prostor turistické ubytovny na ulici Žerotínova 736 ve Valašském Meziříčí. V rámci stavebních úprav byla provedena úprava vnitřní dispozice, dále byly provedeny nové povrchy, instalace a podlahové konstrukce.