Stavební úpravy ul. Křivá, Tržní a Pod Hradbami, Příbor

Další dílo bylo dokončeno! 
 
Dne 30.8.2021 jsme dokončili práce na ulicích Křivá, Tržní a Pod Hradbami v Příboře. Byly vytvořené nové komunikační vrstvy tvořené žulovými kostkami a vytvořenými pásy z říčních valounů. 

 

ZPĚT

Galerie