Stavební úpravy vnitřních prostor budovy OÚ Hlubočky č.p. 17

Objednatel: Obec Hlubočky

Doba realizace: 05/2017 - 09/2017

Předmět veřejné zakázky: Stavební úpravy stávající budovy a přístavby k stávající budově. Prováděly se také dispoziční změny uvnitř objektu a zesilování stropu.