Stavební úpravy ZŠ Hladké Životice

Objednatel: Obec Hladké Životice

Doba realizace: 07/2017 – 12/2017

Předmět veřejné zakázky: Stavebními úpravami vznikla půdní vestavba se zeteplenou střechou, a střešními okny v kombinaci s nově upraveným vikýřem. Tato půdní vestavba je zpřístupněna novým, železobetonovým dvouramenným schodištěm. Dále došlo k nástavbě ředitelny s kabinetem.

 

ZPĚT

Galerie