SYSTÉMY ŘÍZENÍ

Společnost NOSTA, s.r.o. zavedla a udržuje integrovaný systém řízení tvořený:

  • systémem řízení jakosti (QMS) v souladu s ČSN EN ISO 9001:2016

  • environmentálním systémem řízení (EMS) v souladu s ČSN EN ISO 14001:2016

  • systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP) v souladu s ČSN ISO 45001:2018

 

Všechny tyto systémy platí pro obory činností:

  • inženýrská a poradenská činnost ve výstavbě,

  • příprava a provádění pozemních staveb bytových, občanských, průmyslových a zemědělských, vodohospodářských staveb, inženýrských staveb, včetně jejich změn formou oprav, rekonstrukcí, přístaveb a nadstaveb, provádění udržovacích prací na těchto stavbách a jejich odstraňování.

integrovana-politika certifikat-integrovany certifikat-qms-9001 certifikat-ems-14001 certifikat-bozp-18001.jpg