TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

Společnost sídlí ve svém vlastním výrobním areálu v Novém Jičíně na ulici Svatopluka Čecha 2088/13. Areál je vybaven výrobními a skladovacími halami se sociálním a hygienickým zázemím pro zaměstnance, stejně jako nezbytným kancelářským zázemím.

Dále je společnost standardně vybavena stavebními stroji, automobily a veškerou mechanizací potřebnou pro realizaci staveb.

Pro řízení společnosti stejně jako pro kalkulaci a řízení staveb jsou využívány sofistikované softwarové programy.

V areálu společnosti sídlí v pronajatých prostorách další kooperující firmy a fyzické osoby se zaměřením zejména na oblast stavebnictví.

Galerie