Stavby a rekonstrukce

NOSTA info

6/2024

Dokončena rekonstrukce OÚ ve Václavovicích

V dubnu letošního roku jsme dokončili rekonstrukci Obecního úřadu ve Václavovicích. Předmětem stavebních prací byla rekonstrukce částečně podsklepeného dvoupodlažního objektu půdorysu L a přístavba. Nová přístavba byla navržena jako lehká dřevěná prosklená sloupková konstrukce založena na betonové desce se základovými pasy.

Objednatel: Obec Václavovice
Cena: 37,1 mil. Kč bez DPH
Doba výstavby: 02/2023 – 04/2024
Projektant: Tomáš Kozel architekti s.r.o.