Stavby a rekonstrukce

NOSTA info

12/2021

Dokončeny stavební úpravy ulic Křivé, Tržní a Pod Hradbami v Příboře

V srpnu 2021 jsme dokončili stavební práce na ulicích Křivá, Tržní a Pod Hradbami v Příboře.

Rekonstrukce těchto malebných uliček navazujících na městskou památkovou rezervaci, kterou tvoří střed města, spočívala ve výstavbě zcela nových komunikačních vrstev, jejichž povrch tvoří žulové kostky kombinované s pásy z říčních valounů. Dokončená stavba tak plně respektuje specifické architektonické požadavky dané historickým charakterem města.