Stavby a rekonstrukce

NOSTA info

3/2023

Areál kostela Nejsvětější Trojice ve VM

Rozvoj areálu kostela Nejsvětější Trojice navazuje na I. etapu stavebních prací, při které prošel samotný kostel rozsáhlou rekonstrukcí. Ke zpřístupnění objektu široké veřejnosti bylo potřeba realizovat II. etapu stavebních prací, a to komplexní úpravy přilehlého okolí kostela.

Hlavním cílem projektu bylo zatraktivnění vnějšího areálu, vybudování zázemí ke kostelu a zajištění jeho přístupnosti. Díky výstavbě toalet a skladu pro provozní účely je objekt možno využívat pro pořádání svatebních obřadů a kulturních akcí. Rekonstrukce stávajícího oplocení se šindelovou střechou a vybudování nové vjezdové brány spolu se zpevněnými plochami zajišťuje celému areálu příjemnou dostupnost jak pro hosty, tak pro správu objektu.

 

Podstatnou část celkového vzhledu tvoří výsadba nové zeleně a vybudování odpočinkových zón včetně naučné stezky, která se skládá ze třinácti zastávek s motivy ze života hmyzu. Areál kostela se tak stal zajímavým místem, které může veřejnost využít k odpočinkovým a edukativním účelům.

 

- Projektant - BP projekt, s.r.o.

- Doba realizace - 10/2021 – 10/2022

- Investiční náklady - 9,2 mil. Kč bez DPH