Stavby a rekonstrukce

NOSTA info

3/2023

Garáže s mycí halou pro HZS

V loňském roce jsme dokončili budovu garáží s mycí halou v areálu Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín.

S touto stavbou jsme se letos přihlásili do soutěže STAVBA ROKU MSK.

Předmětem stavebních prací byla výstavba nové budovy s garážemi a 14 parkovacími místy pro těžkou a speciální hasičskou techniku. Součástí objektu je mycí hala kolové a pásové techniky, včetně technického zázemí pro obsluhu.

Výstavba probíhala v areálu záchranného útvaru Hasičského Sboru České Republiky, který je situován na severozápadním okraji zastavěné části města Hlučín. Areál je oplocený a nepřístupný veřejnosti.

Novostavba koresponduje s okolní zástavbou areálu, zejména svým architektonickým a stavebně konstrukčním řešením. Budova je zastřešena sedlovou střechou s nižším sklonem, část objektu je zastřešena plochou střechou. Hlavní objekt je obdélníkového půdorysu a je tvořen dvěma samostatnými dilatačními celky. V jednom dilatačním celku jsou situovány nevytápěné garáže, v druhém pak temperované prostory garáží, technologie sušení hadic a mycí linka. Na část s mycí linkou navazuje menší celek obsahující technologii čištění a recirkulace odpadních vod z mycí linky.