Stavby a rekonstrukce

NOSTA info

4/2023

Integrovaný systém managementu

V naší firmě dodržujeme podmínky, které jsou stanoveny platnými normami:

  • ČSN EN ISO 9001:2016 Systém managementu kvality
  • ČSN EN ISO 14001:2016 Systém environmentálního managementu
  • ČSN ISO 45001:2018 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Každé tři roky probíhá recertifikační audit a každý rok dozorový audit.
Poslední dozorový audit v naší firmě proběhl v listopadu roku 2022.