Stavby a rekonstrukce

NOSTA info

5/2023

Slavnostní otevření kostela Nejsvětější Trojice

V pátek 5.5.2023 proběhlo ve Valašském Meziříčí slavnostní znovuotevření revitalizovaného areálu kostela Nejsvětější Trojice. Revitalizaci areálu jsme dokončili v loňském roce. Do objektu pod správou Muzea regionu Valašsko, který byl posledních 6 let z důvodu oprav uzavřen veřejnosti, dorazili zastupci Zlínského kraje, města Valašské Meziříčí a dalších institucí. Ředitel muzea Tomáš Vitásek a jeho zástupce Jan Marek v krátkosti shrnuli průběh oprav. Součástí slavnosti bylo vystoupení žáků a pedagogů místní ZUŠ Alfréda Radoka.

Opravená památka z poloviny 16. století bude v květnu a červnu otevřena pouze o víkendech, vždy od 10:00 do 18:00 hodin. Okolní park s naučnou stezkou každý den kromě pondělí, ve stejném čase. Kromě jiného je zde k vidění expozice Kamenosochařské památky regionu.