Stavby a rekonstrukce

NOSTA info

5/2023

Právě realizujeme...

Název: ÚZ Hať

Investor: Záchranný útvar HZS ČR

Plánovaná doba realizace: 02/2023 - 12/2023

V rámci stavebních prací bude provedena celková rekonstrukce víceúčelové budovy, která v současnosti slouží jako školící a rekreační středisko. Nově je zde navrženo školící centrum spojené s požadovanou ubytovací kapacitou, včetně zajištění stravování a využití volného času účastníků školení. Dále bude provedena úprava nádvoří, včetně parkovacích míst a vybudování nového venkovního přístřešku.

Na fotkách je zachyceno:
1. Provádění hlubinného vrtu délky 120 m tepelného čerpadla.
2. Zesilování stávajícího základového pásu.
3. Osazování nových ocelových překladů.