Stavby a rekonstrukce

NOSTA info

9/2023

Právě realizujeme...

 

Název: Revitalizace Laudonova nádvoří v Novém Jičíně
Investor: Město Nový Jičín
Plánovaná doba realizace: 08/2023 - 12/2024
???? Předmětem díla je revitalizace Laudonova nádvoří v Novém Jičíně. Jedná se o úpravu dvorního prostoru za měšťanskými domy, kde dojde k odstranění stávající rampy, asfaltové plochy, zdí a zídek. Dále bude přeskupeno odpadové hnízdo a odstraněno stávající venkovní osvětlení. Následně bude vybudováno nové schodiště do zadního vstupu objektu Návštěvnického centra, budou vybudovány nové zdi a zídky, repasována vstupní brána z Masarykova náměstí, instalovány 2 nové brány z ulice Žerotínova, nové lampy a odpadkové koše. A samozřejmě budou provedeny nové zpevněné plochy.