Stavby a rekonstrukce

NOSTA info

9/2023

Právě realizujeme...

Název: Rekonstrukce objektu MŠ Bařiny I
Investor: Město Štramberk
Plánovaná doba realizace: 07/2023 - 07/2024

Předmětem díla je rekonstrukce budovy, která bude sloužit jako mateřská škola pro 34 dětí. Součástí rekonstrukce budou i nové zpevněné plochy a oplocení.

Na fotografiích je zachyceno provádění bouracích prací - bourání obvodové zdi a nenosných vrstev podlah.