Stavby a rekonstrukce

NOSTA info

9/2023

Právě realizujeme...

Název: Domov pro seniory FM, ul. Školská 401 - rekonstrukce budovy

Investor: Statutární město Frýdek-Místek

Plánovaná doba realizace: 06/2023 - 06/2024

 

Na fotografiích je zachycena betonáž věnců betonovým čerpadlem a poté osazování ocelových nosníků za pomoci jeřábu.

 

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce domova pro seniory. Stavební práce budou obsahovat kompletní změnu v dispozicích jednotlivých pater objektu. Stávající střešní konstrukce bude odstraněna a objekt bude zvýšen o 1 podlaží. Ze stávajícího podkrovního prostoru vznikne plnohodnotné 3. NP. Bude provedena nová střešní konstrukce ze sbíjených dřevěných vazníků. V objektu budou instalovány nové vnitřní rozvody technických sítí a nové elektronické zabezpečovací a komunikační systémy. Budou provedeny nové vnější omítky a kompletně vnitřní povrchy. Ze 2. NP do 3. NP bude vybudováno nové schodiště. Rovněž bude instalován nový výtah. Budou osazeny nové klempířské, truhlářské i zámečnické výrobky.