Stavby a rekonstrukce

NOSTA info

10/2023

Technické služby v NJ mají novou halu

Tento týden proběhlo předání stavby "Revitalizace střediska Veřejná zeleň na ul. Palackého 29, Nový Jičín" pro Technické služby města Nový Jičín.

Předmětem stavebních prací bylo odstranění stávající plechové haly a pletivového oplocení, výstavba tří nových ocelových skladovacích hal, rekonstrukce manipulačních zpevněných ploch, vybudování nového vjezdu do areálu a úprava zeleně pro zprůjezdnění separačního dvora.