Stavby a rekonstrukce

NOSTA info

2/2024

Laudonovo nádvoří v novém kabátě

V únoru jsme dokončili revitalizaci Laudonova nádvoří v Novém Jičíně. Došlo k odstranění stávající rampy, asfaltové plochy, zdí a zídek, přeskupili jsme odpadové hnízdo a odstranili staré venkovní osvětlení. Následně bylo vybudováno nové schodiště do zadního vstupu Návštěvnického centra, byly vybudovány nové zdi a zídky, repasována vstupní brána z Masarykova náměstí, instalovány 2 nové brány z ulice Žerotínova a vznikly nové zpevněné plochy.

Objednatel: Město Nový Jičín
Cena: 5,1 mil. Kč bez DPH
Doba výstavby: 08/2023 – 02/2024
Projektant: Ing. Dušan Glogar