Stavby a rekonstrukce
Občanské stavby
Výstavba garáží HZS v Hlučíně

Generální dodavatel staveb

30 let praxe a zkušeností ve stavebnictví Tvoříme Váš svět

Občanské stavby

Administrativní budovy, školské a kulturní stavby, zdravotnické a sociální stavby, sportovní stavby, stavby pro stravování, ubytování, cestovní ruch, služby.

Bytové stavby

Bytové a rodinné domy, hotelové domy.

Průmyslové stavby

Výrobní haly a provozy včetně administrativních částí a sociálních zázemí, sklady, zemědělské stavby.

Dopravní stavby

Silniční stavby, místní komunikace, cyklostezky, chodníky, zpevněné a parkovací plochy, mosty a propustky, související inženýrské sítě.

Inženýrské stavby

Kanalizace, vodovody, plynovody, rozvody elektrické energie, datové sítě, čistírny odpadních vod.

Specializované
stavby

Projektování a výstavba squashových kurtů po celém světě - dceřiná společnost ASB SQUASH s.r.o.

Aktuality

Archív aktualit

O společnosti NOSTA, s.r.o.

Stavební společnost NOSTA, s.r.o. působí na trhu od roku 1992. Jde o tradiční rodinnou stavební firmu s transparentními vlastnickými vztahy, orientovanou na dodávku staveb „na klíč“.  Její jednoduchá organizační struktura a kvalitní nastavení řídících procesů umožňuje důsledné plnění přijatých závazků (smluv) včetně dodržování termínů realizace staveb a dlouhodobých záruk za kvalitu díla.

Celkový styl práce a jednání mezi něž patří vstřícnost, spolehlivost, kreativita a technická profesionalita tvoří charakteristickou firemní kulturu a dává společnosti punc důvěryhodnosti.

Své dobré jméno firma opírá o úspěšnou realizaci více jak tisíce staveb od doby svého vzniku, pozitivní reference svých zákazníků, výkonné a erudované zaměstnance, finanční stabilitu, platební morálku a kvalitní pojištění všech prováděných činností.

Firma sídlí ve vlastním areálu s administrativním, skladovacím a výrobním zázemím v Novém Jičíně. V tomto areálu také sídlí její dceřiná společnost ASB SQUASH s.r.o., která je světovým exportérem squashových kurtů.Motto:
Společný úspěch dosažený při realizaci staveb posiluje všechny zúčastněné partnery.

Certifikáty a systémy řízení

Společnost NOSTA, s.r.o. zavedla a udržuje integrovaný systém řízení tvořený systémem řízení jakosti (QMS) v souladu s ČSN EN ISO 9001:2016, environmentálním systémem řízení (EMS) v souladu s ČSN EN ISO 14001:2016 a systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP) v souladu s ČSN ISO 45001:2018.

Všechny tyto systémy platí pro inženýrskou a poradenskou činnost ve výstavbě a dále pro přípravu a provádění pozemních staveb bytových, občanských, průmyslových a zemědělských, vodohospodářských staveb, inženýrských staveb, včetně jejich změn formou oprav, rekonstrukcí, přístaveb a nadstaveb, provádění udržovacích prací na těchto stavbách a jejich odstraňování.Certifikáty

Adresa a kontakt

NOSTA, s.r.o.
Svatopluka Čecha 2088/13
741 01 Nový Jičín

Mob.: +420 775 131 014
E-mail: nosta@nosta.cz / ID datové schránky: 662qi28  / GPS: 49°36'5.490"N, 18°1'4.070"EDalší kontakty a související informace