Stavby a rekonstrukce

Stavební úpravy ul. Úzké, Příbor

Dopravní a inženýrské stavby

Objednatel: Město Příbor
Cena: 1,2 mil. Kč
Stavba dokončena: 2017
Předmět zakázky: Odstranění původního krytu komunikace včetně podsypných vrstev, vybudování nových konstrukčních vrstev komunikace a finální vrstvy tvořené ze žulové kostky a oblázkové dlažby. Součástí stavby bylo provedení odvodňovacích žlabů ze žulové kostky včetně rekonstrukce uličních vpustí.