Stavby a rekonstrukce

Revitalizace zahrady Piaristického kláštera v Příboře

Občanské stavby

Objednatel: Město Příbor
Cena: 21,2 mil. Kč
Stavba dokončena: 2015
Předmět zakázky: Cílem byla komplexní obnova zahrady, jejíž součástí bylo vybudování inženýrských sítí a rozvodů pro požadovaný provoz, chodníky a pěšiny, nové osvětlení a další prvky jako kašna a opěrné zídky. Samostatným architektonickým prvkem je plachtová konstrukce nad venkovním podiem.