Stavby a rekonstrukce

Revitalizace chodníků a veřejného prostranství v Horní Moštěnici

Dopravní a inženýrské stavby

Objednatel: Obec Horní Moštěnice
Cena: 11,9 mil. Kč
Stavba dokončena: 2015
Předmět zakázky: Odstranění starých nevyhovujících chodníků a vytvoření nových v ulicích Dr. A.Stojana a 9.května, úprava vjezdů, opravy obrubníků. Narušené travnaté plochy byly urovnány a revitalizovány. Nově bylo provedeno také veřejné osvětlení.