Stavby a rekonstrukce

Modernizace dětského dopravního hřiště v Moravském Berouně

Dopravní a inženýrské stavby

Objednatel: Město Moravský Beroun
Cena: 3,9 mil. Kč
Stavba dokončena: 2017
Předmět zakázky: Modernizace spočívala ve vybudování nových pojezdových ploch z asfaltové živice včetně osazení obrubníků a vyznačení tras vodorovným a svislým dopravním značením. Nezpevněné plochy byly ozeleněny travní výsadbou a výsadbou keřů a stromků. Byly doplněny nové prvky pro odpočinkové a pohybové aktivity dětí (trampolíny, kolotoč apod.), dále lavičky a odpadkové koše. Součástí stavby bylo i vybudování nového dřevěného objektu pro uskladnění koloběžek, šlapacích aut a kol pro děti.