Stavby a rekonstrukce

Rekonstrukce chodníků a VO Příbor

Dopravní a inženýrské stavby

Objednatel: Město Příbor
Cena: 10,3 mil. Kč
Stavba dokončena: 2017
Předmět zakázky: Byla provedena rekonstrukce původních chodníků včetně vjezdů ke garážím na sídlišti Benátky v Příboře. V rámci stavby bylo provedeno nové veřejné osvětlení.