Stavby a rekonstrukce

Výrobní a skladovací hala Ostrava

Průmyslové stavby

Objednatel: MACH-TĚSNĚNÍ spol. s r.o.
Cena: 15,1 mil. Kč
Stavba dokončena: 2017
Předmět zakázky: Výstavba nové výrobní a skladovací haly pro lehkou výrobu v Ostravě - Kunčicích včetně administrativní části. Výstavbě předcházela demolice původních objektů a vybudování nových inženýrských sítí.